Manuál

Prihlásenie

 

Pre úspešné prihlásenie je potrebné vyplniť správne prihlasovacie meno a heslo. Pri prvom prihlásení budete vyzvaný na zmenu hesla.

 

 

Zmena profilu

 

Profil užívateľa je možné zmeniť po kliknutí na položku Zmena profilu v menu. O úspešnej zmene profilu bude informovaný hláškou.

 

 

Zoznam súborov na stiahnutie

 

Po kliknutí na položku Zoznam súborov sa zobrazí zoznam súborov na stiahnutie. Každý súbor je možné stiahnuť pomocou tlačidla Stiahnuť v poslednom stĺpci tabuľky.

 

 

Filter

 

Pri väčšom množstve súborov na stiahnutie je vhodné použiť filter súborov na stiahnutie. Po vyplnení kritérií kliknite na tlačidlo Aplikovať filter. Následne sa zobrazí zoznam súborom na stiahnutie, ktoré vyhovujú zadaným kritériám.

V nasledujúcom príklade je filter nastavený tak, aby sa zobrazili všetky súbory, ktoré boli pridané od dátumu 04. 12. 2013 (zobrazia sa súbory, ktoré boli pridané aj v tento deň) a zároveň ich veľkosť nepresahuje 1000kB.

 

 

Nahrávanie súborov

 

Pridanie súboru prebieha vo viacerých krokoch.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať súbor si vyberieme súbor z počítača. Je možné pridať viacero súborov. V tomto kroku súbory ešte nie sú pridané v schránke, čiže je možné ich vymazať pomocou tlačidiel Odstrániť alebo Odstrániť všetky.

Keď máme pridané všetky potrebné súbory, môžeme kliknúť na tlačidlo Nahrať.

 

 

Po nahratí sa súbory zobrazia v pravej časti Pripojené súbory. Aj v tomto kroku je ešte možné ich odstrániť tlačidlom Odstrániť nahraté súbory.

 

 

Po nahratí súboru je nutné vybrať schránky, do ktorých sa má súbor nahrať. V ľavom stĺpci sa zobrazujú dostupné schránky, v pravom schránky, do ktorých bude súbor nahraný. K nahratému súboru je možné pridať aj poznámku, toto pole však nie je nutné vyplniť. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť nahratie budete informovaný o úspešnom resp. neúspešnom nahratí súborov hláškou.

 

 

Kontaktný formulár

 

V prípade otázok je možné pomocou kontaktného formulára kontaktov správu portálu.